Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

82 ROCZNICA DZIAŁAN BOJOWYCH FLOTYLLI WIŚLANEJ – UROCZYSTOŚCI W MODLINIE

Każdego roku – zwykle w trzecią sobotę września – w Twierdzy Modlin odbywają się uroczystości dedykowane bohaterom Wojny Obronnej z roku 1939, a w szczególności obrońcom Twierdzy oraz marynarzom Oddziału Wydzielonego „Wisła” walczących na rzekach polskich w trakcie działań defensywnych.

Również w tym roku – dokładnie w sobotę 18 września 2021 o godzinie 10.00, pod tablicą upamiętniającą powstanie pierwszego Portu Wojennego RP, miała miejsce skromna uroczystość, w której złożono hołd bohaterom – obrońcom Ojczyny. Na uroczystość przybył Pan Jacek KOWALSKI – burmistrz Nowego Dworu oraz kilku przedstawicieli Rady Miejskiej. Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej reprezentowali: kpt. ż. w. prof. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI – Prezes LMiR oraz j. kpt. ż. w. Tadeusz KUŚMIERSKI – Sekretarz Generalny. Z władz Okręgu Mazowieckiego, w wydarzeniu brali udział: kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ – Prezes OM LMiR, kmdr dr Józef KOWALEWSKI oraz kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI – V-ce Prezesi, mgr Hanna POTAPOWICZ – Sekretarz OM LMiR oraz por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA – Członek Zarządu. Środowisko żeglarskie reprezentował st. chor. szt. mar. Wiesław JANCZAREK – były komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Wojskowej Akademii Technicznej w Zegrzu. W szyku, stali sygnaliści z OR LMiR. Z lokalnego duszpasterstwa, w obchodach uczestniczył  ks. kan. Janusz NAWROCKI – proboszcz Parafii p. w. Św. Barbary w Modlinie-Twierdzy. Obecni byli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, funkcjonariusze Straży Miejskiej z pocztem sztandarowym oraz drużyna harcerska. Najliczniejszą grupę stanowiła młodzież szkolna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim |z pocztem sztandarowym, V-ce dyr. mgr Ewą RUDNICKĄ oraz wychowawcami.  Przybyli również przedstawiciele społeczności lokalnej.

Po sygnale „Baczność”, uroczystość rozpoczęła się od meldunku złożonego przez Prezesa OM kpt. POTAPOWICZA Prezesowi LMiR kpt. KRÓLIKOWSKIEMU o gotowości
do rozpoczęcia uroczystości. Po powitaniu uczestników zgromadzenia przez Sekretarz OM LMiR mgr Hannę POTAPOWICZ i po sygnale „Słuchajcie Wszyscy” zastały odegrane cztery zwrotki Hymnu Narodowego. Z kolei, głos zabrał Prezes LMiR kpt. ż. w. prof. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI, który przywołał pamięć bohaterskich marynarzy z roku 1939 i ich czyn bojowy. Ciekawostką, którą Prezes LMiR zademonstrował w czasie swojego wystąpienia, była replika bandery ze statku szkolnego SV LWÓW, (na pokładzie którego kształciły się pierwsze kadry oficerskie Polskiej Marynarki Handlowej) z orłem, wzór którego obowiązywał w pierwszych latach II Rzeczypospolitej oraz sentencją łacińską Semper Fidelis („zawsze wierny”). Należy podkreślić, że takie weksylia, jak sztandary i bandery mają istotne znaczenie dla utrzymania continuum tradycji i etosu Polski Morskiej.

Po wystąpieniu Prezesa LMiR, miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń dla najbardziej aktywnych i operatywnych członków Organizacji. Dnia 18 września w Modlinie, wyróżnienia otrzymali:

Brązowy Medal „Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej”nadany przez Prezesa LMiR -otrzymał:

– st. mat Piotr FILIPIAK – muzyk-instrumentalista Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR.

Honorową Komandorią „PRO FLUMINIBUS POLONORUM” – nadaną przez Prezesa OM LMiR – zostali odznaczeni:

  • kan. Janusz NAWROCKI – proboszcz Parafii p. w. Św. Barbary w Modlinie-Twierdzy;
  • mgr Hanna POTAPOWICZ – sekretarz Okręgu Mazowieckiego LMiR w Warszawie;
  • ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA – członek Zarządu OM LMiR w Warszawie.

Odznaczenia wręczył Prezes LMiR kpt. A. KRÓLIKOWSKI, któremu asystowali Prezes OM LMiR kpt. A. POTAPOWICZ oraz Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek KOWALSKI. W imieniu wyróżnionych, podziękowania złożyła mgr Hanna POTAPOWICZ.

Kolejnym elementem sobotniej uroczystości był Apel Pamięci, który odczytał st. chor. szt. mar. Wiesław JANCZAREK. Po tremolo oraz sygnale „Hasło Wojska Polskiego” wykonanym przez muzyków OR LMiR, ks. kan. J. NAWROCKI odmówił okolicznościową modlitwę, po czym poszczególne delegacje (LMiR, władz samorządowych oraz młodzieży szkolnej) złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą  upamiętniającą powstanie pierwszego Portu Wojennego RP. Tę część uroczystości zakończyło odegranie przez sygnalistów OR LMiR melodii „Śpij kolego”.

Tradycyjnym, finalnym akcentem spotkania w Modlinie jest wykonanie pamiątkowej fotografii. Tak było również w tym roku. Należy podkreślić, że władze samorządowe
i oświatowe w Nowym Dworze Mazowieckim doceniają rolę i znacznie wychowania morskiego w kształtowaniu systemu aksjologicznego młodego pokolenia Polaków. Dla Ligi Morskiej i Rzecznej są wieloletnimi sojusznikami, jako że występuje tu zbieżność założeń wychowawczych w oświacie z założeniami Statutu LMiR.

Dalsze części uroczystości patriotycznych w Twierdzy Modlin obejmowały mszę świętą
w Kościele p.w. Św. Barbary oraz uroczystości wojskowe pod Pomnikiem Obrońców Modlina, w których uczestniczyła delegacja Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego LMiR.

Wykonawca: