KONFERENCJA NAUKOWA "TESTAMENT RMS TITANIC. 100 LAT PO TRAGEDII"
Titanic 23.jpg W tym roku przypada 100 rocznica największej w dziejach ludzkości katastrofy morskiej w okresie pokoju – zatonięcie Titanica. Jego katastrofa spowodowała nowelizację praw i zasad bezpieczeństwa morskiego. W piątek, 13 kwietnia 2012 r. w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbędzie się konferencja naukowa "Testament RMS Titanic. 100 lat po tragedii".
Organizatorami konferencji są Urząd Morski w Gdyni, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Akademia Morska w Gdyni, a także Liga Morska i Rzeczna oraz Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej przy współudziale Koła Naukowego Prawa Morskiego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Koła Nawigator Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.

Pierwsza część dwudniowej konferencji, organizowanej w dniach 13 i 14 kwietnia 2012 r., będzie miała miejsce w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E.Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7, druga na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni, al. Jana Pawła II 3. Udział w konferencji zapowiedziało 200 osób.

Patronat nad konferencją objął Pan Sławomir Nowak, minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Przebieg wydarzeń, które miały miejsce 100 lat temu przypomni prof. Jerzy Młynarczyk, Rektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, światowej sławy ekspert w dziedzinie prawa morskiego, który miał okazję zapoznać się z aktami sądowymi procesu dotyczącego tragedii odbywającego się w Wielkiej Brytanii.

W wyniku katastrofy zginęły 1503 osoby. Uczestnicy oddadzą hołd tym, którzy stracili życie w mroźnych wodach Północnego Atlantyku feralnej kwietniowej nocy 1912 roku. Organizatorzy konferencji pragną pokazać, że poświęcenie pasażerów oraz załogi nie zostało zmarnowane.

Celem konferencji jest zbadanie czy zostały wyciągnięte wnioski z tej najtragiczniejszej pod względem ofiar ludzkich w ciągu ostatnich 100 lat katastrofy morskiej, a także pokazanie jej wpływu na rozwój żeglugi.

Uczestnicy przeanalizują proces poprawy bezpieczeństwa na morzu, jaki nastąpił w ciągu 100 lat od zatonięcia RMS Titanic oraz pokażą obszary, które uległy największej zmianie, ale także wskażą, te dziedziny związane z bezpieczeństwem morskim, które w nadchodzących latach powinny być uznane za priorytetowe.

13 kwietnia 2012 r. w Auli WSAIB w ramach konferencji odbędzie się otwarty pokaz filmu poświęconego największej tragedii w dziejach podróży morskich w okresie wojny "Gustloff. Ostatni rejs". Zapraszamy wstęp wolny (więcej informacji poniżej).

Sponsorem konferencji jest Grupa Energa.



W Wyszkowie, w Nadbużańskim Bractwie Ligi Morskiej i Rzecznej obchodzono niezwykły jubileusz: 60. urodziny wraz z 40-leciem pracy zawodowej naszego kolegi Juliana Stanisława Bielawskiego.
Szanownemu jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia: 100 lat i pomyślnych wiatrów!

adam0reszka_zps5b1e0259.jpgkmdr por. kpt. ż. ś. mgr Adam RESZKA
Adam RESZKA urodził się 24 grudnia 1929 w Budach Grabskich k/Skierniewic w rodzinie inteligenckiej o silnych tradycjach narodowych. W okresie okupacji, uczęszczał na tajne komplety, a jako przedwojenny harcerz należał do Szarych Szeregów. W sytuacjach nagłych, służył jako konspiracyjny łącznik. Po wyzwoleniu, uczestniczył w akcji zbrojnej uwolnienia żołnierzy Armii Krajowej więzionych przez NKWD. Ten fakt był przez dziesięciolecia skrywany, jako że groziła za to kara śmierci.

bandera.jpgMinister Środowiska Maciej Grabowski zdecydował się podarować gdańskiemu Narodowemu Muzeum Morskiemu banderę z przedwojennego, zatopionego w 1939 r. transatlantyka MS Piłsudski, którego budowę nadzorował jego dziadek Władysław Milewski. Dziadek ze strony mamy związany był z MS Piłsudskim statkiem bliźniaczym dla MS Batory, w latach 1934-36. Jako główny mechanik został najpierw oddelegowany do nadzorowania budowy tej jednostki, a potem pracował na niej. Gdy w 1936 r. kończył służbę na MS Piłsudskim, otrzymał banderę statku. Minister dodał, że dziadek wyciął z bandery i zachował jej najważniejszą, środkową część, na której znajduje się polskie godło z orłem w koronie.
Do rozstania z rodzinną pamiątką przekonał ministra kpt.ż.w. Daniel Duda, były rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.
Banderę transatlantyka złożył na ręce prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej i dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dr inż. kpt.ż.w. Andrzeja Królikowskiego, który przekaże ją dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Jerzemu Litwinowi.minister04.JPG

jur01.jpgW piękny pachnący jeszcze latem dzień 10 października 2014, wśród pól łąk, lasów i gdzieniegdzie domów, na obrzeżach Gdyni odbyła się uroczystość nadania imienia nowej ulicy. Patronem został kapitan żeglugi wielkiej Kazimierz Jurkiewicz.

logo.gifW niedzielę 5.10.2014 roku, odbył się II Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów poległych w 1920 roku na dystansie 10 km. Trasa wiodła wzdłuż linii bojowej działań wojennych przez miejscowości Susk Stary–Nowa Wieś–Ołdaki–Zabiele. Organizatorem i inicjatorem biegu był Klub Sportowy „ARCO” Ławy w gm. Rzekuń. W biegu wzięło udział 117 uczestników z regionu i jedna zawodniczka z Podkarpacia (Limanowa), wśród nich członek koła LMiR w Ostrołęce Kol. Bartosz Pawelczyk. Członkowie Okręgu Mazowieckiego LM i R uczestniczyli w tej sportowo – patriotycznej imprezie. Obecni byli Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt.ż.ś. mgr Andrzej Potapowicz, v-ce Prezes OM LMiR kmdr dr Józef Kowalewski oraz sekretarz Zarządu Hanna Potapowicz. Na uroczystym podsumowaniu, zakończeniu kol. Hanna Potapowicz przedstawiła rys historyczny LMiR nawiązując do udziału członków Ligii Żeglugi Polskiej i I-go Prezesa Stowarzyszenia kontradmirała Kazimierza Porębskiego w wojnie polsko–bolszewickiej w obronie Warszawy. Przekazała serdeczne gratulacje i życzenia sportowcom. za wyniki sportowe i ich postawę, władzą klubu sportowego ARCO na ręce Prezesa Pana Arkadiusza Zyśka wyrazy uznania, szacunku i podziękowanie za tą wspaniałą inicjatywę połączenia dwóch idei – sportowej rywalizacji, promowania biegania z uczczeniem pamięci i hołdem dla poległych 53 Marynarzy i 18 Ułanów na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku oraz wszystkim, którzy pomagali w realizacji tego przedsięwzięcia.
ul01.jpg
Przed rozpoczęciem biegu, przy kapliczce w Susku Starym złożono wieniec kwiatów, który po zakończeniu biegu sportowcy przewieźli na mogiłę w Rzekuniu.

Roman-Kanafoyski..jpg
kmdr por. Roman Kanafoyski  
Władysław Nawrocki.jpg
kpt. Władysław Nawrocki  
Żychlin, małe dziewięciotysięczne miasto w centralnej Polsce, położone na Nizinie Środkowomazowieckiej nad rzeką Słudwią. Cóż może je łączyć z Marynarką Wojenną i marynarzami. Okazuje się, że bardzo wiele. Komandor porucznik Roman Kanafoyski i kapitan Władysława Nawrocki to oficerowie Marynarki Wojennej, których drogi życiowe przecięły się z Żychlinem. Nie poznalibyśmy tych fascynujących historii bez ludzi, których wielka pasja i umiłowanie historii doprowadziła do szczęśliwego finału. Dzięki zaangażowaniu , staraniom i uporowi Urszuli Weber-Król i Henryka Olszewskiego, miłośników historii, udało się rozpoznać, odtworzyć historię i umiejscowić w czasie postaci nie tylko tych oficerów.

for13.JPGW dniu 23 września 2014, w rocznicę przyjęcia przez Sejm RP ustawy o budowie portu w Gdyni w imieniu Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta RP, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Zbigniew Włosowicz wręczył sztandar dowódcy FORMOZY, kmdr. Radosławowi Tokarskiemu.
Na czele Komitetu Fundatorów Sztandaru, stał prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, kapitan żeglugi wielkiej Andrzej Królikowski.


00005.JPG Dzień 05.09.2014 roku zapisał się złotymi zgłoskami w historii Polski morskiej i rzecznej. Dzięki determinacji Wójta Jaworza Zdzisława Byloka, społecznej pracy uczniów i nauczycieli, którym przewodziła Dyrektor Gimnazjum nr 1 Barbara Szermańska oraz zaangażowaniu V-ce Wójta Radosława Ostałkiewicza i przychylności większości Rady Gminy, dzięki finansowemu wsparciu przez Lokalną Grupę Rybacką „Bielska Kraina”, funduszom własnym oraz europejskim w ciągu roku powstała nowa siedziba Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. Zbiory gromadzone w ciągu wielu lat marynarskiej służby przez pochodzącego z Jaworza bosmana Erwina Pasternego znalazły godne miejsce do zaprezentowania nie tylko uczniom Gimnazjum, w którym dotychczas się znajdowały, ale także wszystkim, którzy ciekawi są tajemnic życia w wodnym ekosystemie kraju i świata. Szczególnie otwarte jest na dzieci i młodzież oraz ich nauczycieli, którzy w nowoczesny sposób będą mogli kształtować swoją świadomość morską, rzeczną i ekologiczną. Ma także wychowywać do mądrego korzystania z tego bogactwa. Opiekę merytoryczną i naukową nad zbiorami oraz młodymi przewodnikami z gimnazjum przez 30 lat pełnił nauczyciel biologii Andrzej Stąsiek, którego wspiera od 10-ciu lat dr Marek Guzik z Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.





V BAŁTYCKI MARATON BRZEGIEM MORZA
I BAŁTYCKI PÓŁMARATON BRZEGIEM MORZA
IV Bałtycki Bieg Brzegiem Morza dla dzieci

Po raz kolejny, już piąty, spotkaliśmy się w Jastarni z okazji biegu na pograniczu ekstremum, a mianowicie V Bałtyckiego Maratonu Brzegiem Morza. Jest to impreza wyjątkowa w skali europejskiej, a także światowej. Od 5 lat uczestniczą w niej osoby, które szukają urozmaicenia w bieganiu, doceniający wyjątkowe walory, jakie oferuje trasa naszego biegu.

Strona (1/25) Nastepna »
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Sprint 2008          Odwiedzin: 1205206