Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

Oddział LMiR Słupsk

VI Słupska Konferencja Marynistyczna była okazją do podsumowań działań Morskiego Powiatu Słupskiego w zakresie edukacji morskiej i marynistycznej. Paweł Lisowski, Starosta Słupski zaprezentował nowy film promujący walory ziemi słupskiej oraz przyznał nagrodę dla Jana Wilda, Prezesa oddziału LMiR, a także wyróżnił: Aleksandrę Bąkowską, Sebastiana Bieleckiego, Iwonę Poźniak, Brygidę Skolarus i Violettę Wójcik za podejmowane działania […]
więcej
9 grudnia 2019 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, podczas 9. posiedzenia Pomorskiej Rady Oświatowej 8 szkół uczestniczących w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej (PPEM) odebrało z rąk Józefa Sarnowskiego – członka Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Adama Krawca – dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Certyfikaty udziału w PPEM. Certyfikaty zostały przyznane: […]
więcej
https://www.facebook.com/Pomorski-Program-Edukacji-Morskiej-326508271466132/?__tn__=kCH-R&eid=ARApDdRvMvpsofYm9T6Vk_W_A5kA0kXu5EpFcHX8_3H7VysCpLp7nWBZ8biKLwtx8YHkymIbh4C3WR92&hc_ref=ARRA9kiPZRELIaDhqGvYfnPuBX-Zbj-jMJuMf5lMbXziVALI_hpfLaIMJBbOD27GUcU&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBUpbGVAqSc63i4MmnX1OKCmTTv5_C-mXv_VHee62XE9hf8MUs6Cidui7hQb3X_AVM-t52PRNM_Nv7v0IBGl-idlVhI2wyk0RTdTIqt2mGtEgqSmLC54h59sYALmEMMrW0PKJL8Pr-ogFjva83PJ-I1IDa20ez8HtYdLjFOR8lI_QTF41IoxvayZZDhOG8VOREQXufoSEH4wShJOmG4hsImwPvS9kidtw5B1wrYErmqvfC0glia4RXSD6a2MS1rSabQkWwcrSHmDrRn1yXw3hDC_wuQp8YTxD5xJ0di4PpzUAQbB96iVn0Ps9mFvIDdLddr4vpN2tAl_BftUYmgxfJRHWPCCbw0DzAFNUVLkZYojRlJxxG9C6FLjIsjsczNc0YYcEw2ghYcMorLL2R2r_IqvElVBC8LNYvTdIXElcy9Jm4n7Y_dID6tOltEkpUH-9bb2ShW_Q01TVeSE5W7d63cfX_BRhhhJyLGySUqnBn1GMeBoYw
więcej
Podczas uroczystego wernisażu wystawy „Błysk morza” w d. kościele św. Mikołaja, słupską Ligę Morską i Rzeczną reprezentowali: Waldemar Parus, członek Zarządu Głównego, Jan Wild, prezes słupskiego oddziału i członkinie LMiR: Anna Bielecka oraz Beata Trofimowicz. Za zdjęcia dziękujemy Przemkowi Kowalczykowi z Działu Promocji i Komunikacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.
więcej
Wykonawca: