Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

Kołobrzeska Róża Wiatrów ma swojego patrona

W piątek 27 lutego w Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu odbyła się kolejna edycja Nagrody ,,Kołobrzeska Róża Wiatrów”. Ze względu na pandemię tegoroczna gala miała zupełnie inny scenariusz. Poprzednie wyróżnienia wręczano podczas karnawałowego balu organizacji pozarządowych. Organizatorzy, kołobrzeska Liga Morska i Rzeczna postanowili aby w tym roku nagroda została wręczona podczas okazjonalnego koncertu. Kapituła, której przewodniczy Marek Padjas miała trudny ,,orzech do zgryzienia’’. Do głównego wyróżnienia nominowano czwórkę kandydatów. Do końca nie wiadomo było kto uzyska laur zwycięzcy. Gala rozpoczęła się występem ,,Tirlitonek”. Zaprezentowały program według scenariusza i reżyserii Mari Dudek.  Koncert poprowadziła Fatima Aldalati, absolwentka zespołu, obecnie jest studentką Akademii Sztuki w Szczecinie na kierunku solowy śpiew klasyczny. Wykonała utwór,, Per La Gloria D’adorarwi’’ Giovanniego Battisty Bononciniego. Oliwia Tymek, również absolwentka zespołu i studentka tej samej uczelni zaśpiewała utwory: ,,Sehnsucht nach dem Fruhlinge” Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz ,,Lo Son Zitella’’ Jacomo Antonio Petriego. Występ obu sopranistek został nagrodzony gromkimi brawami. Solistkami w tańcach były: Martyna Maletko, Magda Czerniewska, Weronika Gajkowska. Choreografię tańca ,,Bądźmy razem” opracowała Agata Chimko, ,,Awoo” Martyna Maletko.

Po występie na scenę weszły: Kamila Para – Mirzyńska, która poprowadziła wydarzenie oraz Gabriela Antos – prezes kołobrzeskiej Ligi Morskiej i Rzecznej. Powitały obecnych na Gali przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaproszonych gości w osobach: Senatora RP Janusza Gromka, reprezentującego Posła na Sejm RP Marka Hoka – Dawida Krzysztofiaka, członka zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Annę Bańkowską oraz Prezydenta Kołobrzegu Annę Mieczkowską. Szczególnie serdecznie przywitano wykonawców, nominowanych, media oraz widzów przed telewizorami, ponieważ dzięki Telewizji Kablowej Kołobrzeg można było obejrzeć bezpośrednią transmisję. Po powitaniu głos zabrali oficjele, którzy podkreślali znaczenie organizacji społecznych w życiu mieszkańców, ich rolę w kształtowaniu i obrazie miasta, regionu,  a nawet kraju. Nie obeszło się bez podziękowań dla Ligi Morskiej i Rzecznej, która jest obecna przy wielu działaniach.

Przyszła kolej na prezentację nominowanych. Na specjalnie przygotowanych  przez pracowników RCK: Krzysztofa Minko i Pawła Przybysia klipach widzowie mogli oglądać dokonania poszczególnych kandydatów.

KAMIL BARWINEK

Działa na rzecz miasta i mieszkańców Kołobrzegu. Współorganizuje jedne z największych wydarzeń w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Współtwórca i koordynator finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Od 2015 roku jest zaangażowany w prace Fundacji Wolne Miejsce, które koordynuje w naszym mieście w ramach Światowych Dni Walki z Głodem. Bierze w nich udział ponad 1000 osób. W 2020 mimo pandemii i trudnej sytuacji mieszkańców udało się zorganizować dowóz paczek żywnościowych do miejsc zamieszkania. Żywo angażuje się także w idee Sklepu socjalnego, który fundacja chce stworzyć w Kołobrzegu.

Od 2016 roku jest szefem sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Kołobrzeg, który reaktywował po rocznej przerwie. W 2017 w ramach WOŚP Kołobrzeg pobił rekord zbiórki, przekraczając barierę 100 tysięcy złotych. Obecny rekord to 265 tysięcy złotych. Skupił wokół siebie grupę ludzi, wolontariuszy gotowych pomagać potrzebującym.

UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI BŁĘKITNI

UKŻ Błękitni powstał w 2007 roku jako sekcja żeglarska działająca przy SP nr 6 w Kołobrzegu, w tym roku rozpoczyna się szkolenie teoretyczne i praktyczne z dziećmi i młodzieżą kołobrzeską. W roku 2008 UKŻ wstępują do PZŻ i PZMiNW, po pierwszych regatach klubowych o „Srebrny Dzwon” utworzono sekcję regatową w klasie OPTYMIST.

Celem działalności Klubu jest propagowanie żeglarstwa, krzewienie wiedzy żeglarskiej, rozwijanie sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Pomimo trudności związanych z covidem Komandorowi i członkom Klubu udało się w minionym roku zrealizować ogromny projekt szkoleń BALTIC FOR ALL, który jest międzynarodowym przedsięwzięciem w ramach Programu Unii Europejskiej South Baltic. Klub UKŻ Błękitni jest jednym z partnerów projektu obok klubów żeglarskich z Niemiec i Litwy. W ramach tego projektu przeszkolono 20 instruktorów żeglarstwa do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Od maja do października odbywały się warsztaty, gdzie instruktorzy żeglarstwa zapoznawani byli z podstawowymi pojęciami związanymi z niepełnosprawnością i rekreacyjną aktywnością żeglarską osób niepełnosprawnych oraz organizacją żeglarstwa osób niepełnosprawnych.

ZESPÓL PIOSENKI I TAŃCA TIRLITONKI

Od czterdziestu lat śpiewają, tańczą, recytują, grają aktorsko, prezentują wysoki poziom wykonawczy i szczycą się wszechstronnym repertuarem: od piosenek i tańców folklorystycznych poprzez towarzyskie, charakterystyczne i współczesne, po pieśni i piosenki o życiu, zabawie, marzeniach człowieka, o przyrodzie i ojczyźnie, do wierszy, prozy i pieśni religijnych.

Ponadto prezentowały wiele koncertów okolicznościowych zarówno w środowisku lokalnym, jak i ogólnopolskim

Zespół Tirlitonki jest jedynym zespołem kołobrzeskim, który uczestniczył we wszystkich edycjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Udziały Zespołu w festiwalach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych przynoszą  Tirlitonkom najwyższe lokaty (wiele Grand Prix, I, II i III miejsca).

Wielu absolwentów Zespołu profesjonalnie zajmuje się działalnością kulturalną (choreografowie, śpiewacy operowi, aktorzy, pracownicy telewizji ogólnopolskich i lokalnej, działacze placówek kulturalno-oświatowych).

Spośród wszystkich zagranicznych koncertów najbardziej Tirlitonki cenią sobie koncert w Niemczech z okazji międzynarodowej imprezy ”Tydzień Europy w Stralsundzie”, koncerty w Holandii z okazji obchodów „Święta Królowej Holenderskiej”, koncert w Pałacu Muzyki w Walencji dla 3,5 tys. widowni z udziałem premiera Hiszpanii z okazji wyborów „Fajerki” czyli dziecięcej przedstawicielki do Parlamentu i inne.

Wielkim zaszczytem i wyróżnieniem oraz przeżyciem dla Zespołu był występ w Watykanie przed papieżem Janem Pawłem II Wielkim.

STOWARZYSZENIE PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA

Powstało w 2012 roku. Głównym celem stało się poszukiwanie możliwości zorganizowania w naszym mieście Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, jednak ze względu na duże potrzeby finansowe i organizacyjne pomysł jego organizacji w podobnej formule, która odbywała się przez wiele lat w naszym mieście odłożono na kolejne lata.

Zebrano zatem pomysły i rozpoczęto prace nad imprezami o mniejszym zasięgu i mniejszych kosztach, które związane są z popularyzacją pieśni i piosenek żołnierskich w Kołobrzegu i tak:

W 2013 roku – zorganizowano I Finał Konkursu Piosenki pod tytułem Dzień Dziecka z Pieśnią i Piosenką Żołnierską. Uczestnikami tej imprezy były dzieci i młodzież z kołobrzeskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.

W latach 2014 do 2016 Stowarzyszenie zorganizowało Koncerty z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet p.t. „Kobieta, Miłość i Kwiaty” w pieśni i piosence żołnierskiej, które odbyły się w Sali Koncertowej Kołobrzeskiego Ratusza.

Od 2014 roku ze względu na duże zainteresowanie różnych środowisk szkolnych i muzycznych podjęto decyzję o zwiększeniu zasięgu imprezy na teren całego Województwa Zachodniopomorskiego. Impreza Stowarzyszenia PEŚŃ ŻOŁNIERSKA zmieniła nazwę na Regionalny Finał Konkursu Piosenki p.t. Dzień Dziecka z Pieśnią i Piosenką Żołnierską w Kołobrzegu.

Od początku odbyło się w naszym mieście VII Finałów Konkursu Piosenki, w których udział wzięło ponad 400 Wykonawców z terenu całego Województwa Zachodniopomorskiego.

Po prezentacji na scenę zaproszony został przewodniczący Kapituły Kołobrzeska Róża Wiatrów – Marek Padjas wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej.  Zanim ogłosił werdykt jury wspomniał zmarłego w ubiegłym roku znanego kołobrzeskiego działacza Antoniego Szarmacha. ,,Jego życie to jedno wielkie działanie społeczne. Niezwykle aktywny na wielu polach. Angażował się w pomoc najmłodszym jak i najstarszym. Miłośnik przyrody, znawca regionu, nauczyciel i wychowawca, żeglarz i cyklista. Antoni to instytucja. Któż nie znał Antoniego i jego wspaniałego humoru. Nikt inny nie wpisuje się tak wspaniale w ideę tej nagrody, jak On” – mówił Marek Padjas – ,,..dlatego od tej pory Kołobrzeska Róża Wiatrów – Nagroda Kołobrzeskich Organizacji Pozarządowych będzie nosiła imię Antoniego Szarmacha”. Ten komunikat spotkał się z owacjami na stojąco.

Przyszła kolej na ogłoszenie werdyktu, do kogo powędruje główna nagroda. Okazało się, że najwyżej oceniono dokonania Stowarzyszenia Pieśń Żołnierska”. Kryształowa statuetka trafiła do rąk przewodniczącego Jerzego Dmochowskiego. W słowach podziękowania stwierdził, że zamiarem pierwotnym ich działań było odtworzenie festiwalu piosenki żołnierskiej. Okazało się to jednak ponad możliwości. Nie mniej jednak zachęcono młodzież do śpiewania. Wydarzenie ma już zasięg wojewódzki i wiele placówek kultury jest w nie zaangażowanych. Wielki wkład w powodzenie imprezy mają również sponsorzy, którzy przez te lata dzielnie wspierali artystów i organizatorów. Na zakończenie wystąpili piosenkarze, którzy występowali w minionych siedmiu edycjach konkursu. Koncert poprowadził Robert Lepa, a na deskach RCK wystąpili: 2013 rok- Oliwia Świtlicka – ,,Poszłabym do wojska’’, rok 2014 – Julia Deczyńska – ,,Czerwone słoneczko”, rok 2015 Karolina Grzybowska – ,,Kołysanka matki”, rok 2016 – Natalia Dąbrowska – ,,Nie zobaczysz matko syna’’, rok 2017 – Wiktoria Wrzesińska – ,,Hej Słońce jak się masz’’, rok 2018 – Mateusz Basiukiewicz – ,, Pierwsza kadrowa’’, rok 2019 – Oliwia Derewońko – ,,Co to jest niepodległość’’.

Impreza zorganizowana została przez kołobrzeski oddział Ligi Morskiej i Rzecznej, przy wsparciu Miasta Gminy Kołobrzeg, Regionalnego Centrum Kultury. Kolejna Gala przeszła do historii. Kto zostanie laureatem Kołobrzeskiej Róży Wiatrów im. Antoniego Szarmacha A.D. 2021 dowiemy się za rok.

Organizatorzy szczególne podziękowania kierują do Tadeusza Kielara, Edyty Cwyl, Krzysztofa Minko i Pawła Przybysia z Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu za bezinteresowną merytoryczną pomoc w przygotowaniu wydarzenia.

Tekst: MarPad.

Zdjęcia: Kazimierz Ratajczyk, Elżbieta Kasińska

Prezentacje nominowanych: Krzysztof Minko, Paweł Przybyś

Relacja on-line: telewizja Kablowa Kołobrzeg

Wykonawca: