Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

Medal za współpracę

Podejmując „Uchwałę z dnia 12. XI. 2018 r. o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej” Senat RP nie mógł przewidzieć, że obchody 100-lecia tego Stowarzyszenia będą z różnych przyczyn, szczególnie pandemii, trwały kilka lat. Dzięki temu wiedza o istnieniu i działalności Ligi na rzecz Narodu i Państwa mogła mocniej zakorzenić się w świadomości społecznej. Jednym z ostatnich już akordów uroczystego świętowania było spotkanie Prezesa Okręgu LMiR w Bielsku-Białej Edwarda Szpoczka w towarzystwie Skarbnika Okręgu Marii Bartoszek z I Wicewojewodą Śląskim Janem Chrząszczem dnia 9. 06. 2022r. w Katowicach, podczas którego został mu wręczony „Medal 100-lecia LMiR”. Na wniosek E. Szpoczka  przyznał go Prezes LMiR kpt.ż.w. dr Andrzej Królikowski za wieloletnie wspieranie realizacji celów i zadań Statutowych Ligi. Uhonorowany mieszkaniec Bielska-Białej pełniący urząd w Katowicach niejako symbolicznie łączy Ligowe środowiska Podbeskidzia i Śląska. Odegrały one ważną rolę przed 100-laty w walce o powrót Górnego Śląska do Macierzy, poświęcały zdrowie i życie podczas okupacji niemieckiej i w okresie zniewolenia komunistycznego oraz uczestniczyły w tworzeniu suwerennej Ojczyzny w latach 80-tych ub. wieku.

W trakcie spotkania była okazja, by rozmawiać o dotychczasowych sukcesach w budzeniu świadomości historycznej, patriotycznej i gospodarczej w oparciu o rzeki, jeziora i morze    wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz o uczeniu ich umiejętnego korzystania z tych zasobów natury.  Nie pominięto też trudności jakie spotykają nauczyciele i opiekunowie Szkolnych Kół LMiR w tej pracy np. brak uznania ze strony przełożonych, mnożenie przepisów administracyjnych i biurokratycznych, brak wsparcia finansowego. To wszystko krępuje ich pomysłowość, spontaniczność, chęć szczerą i radość działania. Goście przekazali materiały faktograficzne świadczące o trwałych związkach Podbeskidzia, w tym Czechowic-Dziedzic z Bałtykiem, które od lat 30-tych ub. w. umacnia LMiK, a obecnie LMiR. Zapewniwszy o gotowości dalszego współdziałania gospodarz obdarował obecnych filiżanką z limitowanej kolekcji „Niepodległość 1918-2018”, unikatowym wyrobem stworzonym przez „Porcelanę Bogucice” oraz „Medalem – 100 lecie Powstań Śląskich”.

Edward Szpoczek

Wykonawca: