Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

Nowy Sternik Kołobrzeskiej Ligi Morskiej i Rzecznej

Śmierć Antoniego Szarmacha pozbawiła kołobrzeski oddział Ligi Morskiej i Rzecznej jego szefa. W tej sytuacji zwołano nadzwyczajne posiedzenie Zarządu w sprawie powołania nowego prezesa. Została nim Gabriela Antos dotychczasowy skarbnik OK LMiR. Na to stanowisko została wybrana jednogłośnie i to ona posteruje kołobrzeską Ligą przez następne trzy lata.

Gabriela Antos urodzona w Bydgoszczy, kołobrzeżanka z wyboru. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Instruktor żeglarstwa i strzelectwa. Medalistka mistrzostw świata, Europy i Polski. Jest długoletnim członkiem Ligi Morskiej i Rzecznej. Obecnie w Zarządzie Głównym LMiR. Jako nauczyciel Gimnazjum nr 1, a później Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu wielokrotnie dawała dowód swego oddania dla pracy z młodzieżą. Aktywnie uczestniczy w organizacji i przebiegu głównych przedsięwzięć ligowych m.in. ślubowań dzieci i młodzieży, zlotów jungów, regat wiosłowych na rzece Parsęcie, działań ekologicznych, sprzątaniu brzegów morza, rzek i jezior. Jest przede wszystkim wspaniałym animatorem szkoleń żeglarskich i obronnych.  Koło LMiR którego jest opiekunem rokrocznie zdobywa pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie ,,Młodzież na morzu”. Bierze czynny udział w realizacji zadań edukacji morskiej. Upowszechnia kulturę fizyczną i turystykę wodną. Miłośniczka żeglarstwa i sportów wodnych. Jako była reprezentantka Polski w strzelectwie angażuje się w propagowaniu sportów obronnych. Szczególny nacisk kładzie na wykształcenie wśród młodych ludzi właściwych postaw miłości do Ojczyzny. Wierna tradycji szacunku dla munduru i symboli narodowych. Za dotychczasową działalność została odznaczona Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Ligi Morskiej i Rzecznej Pro Mari Nostro, srebrną odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego.

Wykonawca: