Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

Poczta Wodna z Tratwy Pielgrzym

Podczas rejsu tratwy Pielgrzym, który odbywał się od 18 maja do 27 czerwca 2020 roku na jej pokładzie uruchomiona została Poczta Wodna. W odwiedzanych miejscowościach stosowano okolicznościowe datowniki. Poczta Polska wydała również karty korespondencyjne oraz znaczki personalizowane. Na kartach zobaczyć można charakterystyczne dla danych miejsc widoki. Natomiast znaczki przedstawiają: pierwszy Relikwiarz Św. Jana Pawła II, drugi Maszt tratwy z ligową banderą oraz flagą z autografem Św. Jana Pawła II, trzeci zarys granic Polski w papieskich barwach oraz trasę wyprawy. Większość kart i datowników  zaprojektował Dariusz Janowski, znaczki Marek Padjas.

Wykonawca: