Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

Pomnik 100. lecia Ligi Morskiej i Rzecznej w Kołobrzegu

Autor: Romuald Wiśniewski

Odsłonięcie: 17 sierpnia 2019 r. Pamiątkową tablice z nazwą ,,Basen Solny im. 100. lecia Ligi Morskiej i Rzecznej” umieszczono na betonowym postumencie z kotwicą morską. Obok posadowiono 18. metrowy maszt z tratwy Pielgrzym symbolizujący rok powstania Stowarzyszenia oraz upamiętnienie ekspedycji wodniackiej ,,Od Tatr do Bałtyku”

Lokalizacja: Kołobrzeg – Marina Solna przy ulicy Warzelniczej

Historia: Liga Morska i Rzeczna to jedna z najstarszych organizacji o profilu rzeczno – morskim. Utworzona 1 października 1918 roku w Warszawie pod nazwą Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”. które przerodziło się później w Ligę Morską i Rzeczną. Przez 100 lat działalności członkowie i sympatycy Ligi Morskiej i Rzecznej wciąż są wierni celom, które zostały przyjęty przez pierwszych założycieli ligi. Te cele to przede wszystkim rozwijanie świadomości morskiej Polaków, propagowanie tradycji marynarki wojennej i handlowej i działanie na rzecz umocnienia patriotyzmu oraz podtrzymywania tradycji narodowych. Poza tym od stu lat liga zajmuje się rozwojem marynarki wojennej, upowszechnianiem kultury morskiej, turystyki wodnej, sportów wodnych oraz prowadzeniem współpracy z Polakami na uchodźstwie.

 

Wykonawca: