Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

SUSK STARY – UROCZYSTOŚCI W DNIU 15 WRZEŚNIA 2021

Susk Stary to miejscowość położona ok. 10 km na wschód od Ostrołęki, administracyjnie podległa pod gminę Rzekuń w powiecie ostrołęckim. W XX wieku, wieś należała do rodziny ziemiańskiej GLINKÓW herbu Trzaska – rodziny majętnej i wykształconej na najlepszych uniwersytetach europejskich (Wiedeń i paryska Sorbona).  W czasie inwazji bolszewickiej
w roku 1920, wieś spełniała istotną rolę – zarówno w sensie operacyjnym, jak i logistycznym. Wokół Suska Starego miały miejsce działania bojowe I Batalionu Pułku Morskiego (spieszonego) oraz 2. Pułku Ułanów Grochowskich. Dwór rodziny GLINKÓW, w roku 1920, pełnił rolę szpitala polowego. W Susku Starym swój szlak bojowy przeszli, między innymi, kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari kpt. mar. Konstanty Jacynicz oraz ks. kmdr ppor. Władysław MIEGOŃ – kapelan Marynarki Wojennej. Okolice dworu w Susku Starym były w roku 1920 również miejscem tragicznego wypadku ppor. mar. Jerzego KRĘPSKIEGO – oficera Pułku Morskiego.

Po II Wojnie Światowej, w roku 1946, na mocy ustawy o reformie rolnej, majątek rodziny GLINKÓW został rozparcelowany, a znaczną jego część przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne. W rezultacie prowadzonej w okresie PRL rabunkowej gospodarki, obiekty majątku
w Susku Starym zostały niemal całkowicie zdewastowane. Dopiero, po zmianach demokratycznych po roku 1989, nieruchomości zostały nabyte przez rodzinę Państwa PIŃKOWSKICH, którzy, z wielkim pietyzmem, prowadzą działania, by przywrócić obiekty
w Susku Starym do dawnej świetności. Obecnie, w Susku Starym, znajduje się nie tylko hotel
o nazwie „Zielony Zakątek” oraz pomieszczenia recepcyjne, ale również park, który przypomina miejsce rekreacji z początku XX wielu. Główny właściciel obiektu Pan Janusz PIŃKOWSKI wspólnie z Klubem Sportowym ARCO-ŁAWY oraz Okręgiem Mazowieckim LMiR jest, od lat, jest gospodarzem organizowanego corocznie Biegu Marynarzy i Ułanów (wydarzenia patriotyczno-sportowego – ćwierćmaratonu) ku czci bohaterów z roku 1920.

Ostatnią inicjatywą Pana Janusza PIŃKOWSKIEGO było zorganizowanie uroczystości poświęconej wybitnym Polakom, oraz bohaterom – patriotom. Elementami uroczystości
w Susku Starym w dniu 15 września 2021 była zarówno sesja popularno-naukowa, jak
i uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych w parku – dedykowanych wybitnym Polakom.

O godzinie 14.00 w Susku Starym w obiekcie hotelowo-recepcyjnym „Zielony Zakątek”, odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne w wojnie polsko-rosyjskiej
w sierpniu 1920 roku na ziemi rzekuńskiej. Na uroczystości przybyli, między innymi:
ks. prałat gen. bryg. dr Sławomir ŻARSKI – były administrator Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, kmdr Piotr SMELA – zastępca Szefa Sztabu Centrum Operacji Morskich, kmdr Marek CZARNECKI – dowódca Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW RP, ks. kmdr ppor. Artur SAMSEL – kapelan 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, ppłk Robert GRODZIŃSKI – zastępca dowódcy 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego
w Komorowie. Obecny był ks. kan. dr Waldemar KRZYWIŃSKI – Kapelan Krajowy LMiR. Władze samorządowe reprezentowali: mgr Mirosław AUGUSTYNIAK – radny sejmiku mazowieckiego, mgr Marcin GRABOWSKI – dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, dr inż. Stanisław KUBEŁ – Starosta Powiatu Ostrołęckiego, mgr Krzysztof PARZYCHOWSKI V-ce Starosta oraz mgr Bartosz PODOLAK – wójt gminy Rzekuń, Jerzy BAUER – burmistrz Ostrowi Mazowieckiej. Obecni byli również przedstawiciele służb mundurowych Powiatu Ostrołęckiego – st. bryg, Jarosław WILGA oraz st. bryg. w st. sp. Janusz GŁOWACKI z Państwowej Straży Pożarnej, Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali
kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ – Prezes OM LMiR, kmdr dr Józef KOWALEWSKI
i kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI – v-ce prezesi OM LMiR oraz mgr Hanna POTAPOWICZ – sekretarz OM LMiR i por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA – członek Zarządu OM LMiR, koło LMiR WISWAR w Warszawie –kpt.ż.ś. Witold GINTER i czł. zarządu Waldemar BYTNER. „Wody Polskie” reprezentował mgr inż. Wojciech SKOWYRSKI – Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji. Gośćmi specjalnymi wydarzenia była delegacja przedstawicieli Żeglugi Śródlądowej z Wrocławia: mgr Aleksandra MOSLER –Kierownik Pionu Nadzoru nad Żeglugą, Jerzy GŁÓD – młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą , kpt. ż ś. Waldemar RYBICKI – prezes Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz ks. Jan KLESZCZ – Kapelan Krajowy Marynarzy Żeglugi Śródlądowej.

Po odegraniu sygnału „Baczność” oraz „Słuchajcie Wszyscy” przez sygnalistów Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR st. bsm. Jarosława MORAWSKIEGO i mar. Artura MORAWSKIEGO oraz po wykonaniu przez chór młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Rzekuniu pod dyrekcją mgr Agnieszki MAJEWSKIEJ, Sekretarz OM LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ powitała uczestników i wygłosiła słowo wstępne.

Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie odznaczeń. Honorowe Komandorie
Pro Fluminibus Polonorum nadane przez prezesa Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej
i Rzecznej w Warszawie otrzymali:

  1. ks. prałat gen. bryg. dr Sławomir ŻARSKI,
  2. kmdr Piotr SMELA, zastępca Szefa Sztabu Centrum Operacji Morskich,
  3. kmdr Marek CZARNECKI, dowódca Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej,
  4. ppłk Robert GRODZIŃSKI, zastępca dowódcy 22.Wojskowego Ośrodka Kartograficznego
    w Komorowie,
  5. mgr Bartosz PODOLAK, wójt gminy Rzekuń
  6. prezes Janusz PIŃKOWSKI, właściciel „Zielonego Zakątka” w Susku Starym.

 

Organizatorzy wydarzenia, w osobach kpt. ż. ś. Andrzeja POTAPOWICZA, mgr Hanny POTAPOWICZ oraz prezesa Janusza PIŃKOWSKIEGO, zostali wyróżnieni pamiątkowymi ryngrafami, które zostały wręczone przez Starostę Powiatu Ostrołęckiego dr. inż. Stanisława KUBŁA.

Z kolei, uczestnicy wydarzenia wysłuchali referatów historycznych, które wygłosili
dr Jerzy KIJOWSKI – v-ce Prezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, red. Aleksander GOSK – v-ce dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz mgr Piotr RAFALSKI – członek rodziny ppor. mar. Jerzego KRĘPSKIEGO – uczestnika walk w roku 1920.

 

Ważnym punktem wydarzenie było odsłonięcie pamiątkowych tablic w parku okalającym obiekty w Susku Starym. Były to tablice poświęcone postaciom: św. JANA PAWŁA II,
bł. kardynała Stefana WYSZYŃSKIEGO, bł. księdza komandora Władysława MIEGONIA – pierwszego kapelana Marynarki Wojennej RP, ppor. Jerzego KRĘPSKIEGO z I Batalionu Pułku Morskiego, 5. Pułku Ułanów Zasławskich oraz rotmistrza Witolda PILECKIEGO.

Wydarzenie uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Rzekuniu. Uroczystość zakończyło spotkanie integracyjne.

Wykonawca: