Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

UROCZYSTOŚCI 83 ROCZNICY SAMOZATOPIENIA FLOTYLLI WIŚLANEJ – MODLIN, 24 WRZEŚNIA 2022

Corocznie, we wrześniu, w Modlinie, nad brzegiem Narwi, przy tablicy upamiętniającej powstanie I Portu Wojennego Odrodzonej Rzeczypospolitej, mają miejsce uroczystości złożenia hołdu bohaterskim marynarzom Oddziału Wydzielonego WISŁA, który we wrześniu 1939 roku dzielnie bronił akwenów wokół Twierdzy Modlin oraz wspierał ogniem artyleryjskim swoich jednostek działania wojsk lądowych. Pełny opis zmagań marynarzy walczących na śródlądziu można przeczytać w Rozdziale Szóstym publikacji ś. † p. kmdr prof. dr hab. Józefa DYSKANTA pt. Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1919-1939. Organizatorami tegorocznych uroczystości są Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 od złożenia przez Prezesa OM LMiR kpt. Andrzeja POTAPOWICZA meldunku kontradmirałowi Kazimierzowi GŁOWACKIEMU – Prezesowi Koła nr 7 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Po powitaniu uczestników przez Sekretarz OM LMiR mgr Hannę POTAPOWICZ, zostało odczytane wystąpienie okolicznościowe LMiR.

Z okolicznościowym przemówieniem wystąpiła również Pani Magdalena BIERNACKA – Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego – reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego dr Adama STRUZIKA. Następnie, głos zabrał kmdr Damian WILCZYŃSKI – Szef Obrony Powietrznej Centrum Operacji Morskich, który odczytał przesłanie wystosowane przez Szefa Centrum Operacji Morskich wiceadmirała Krzysztofa JAWORSKIEGO.

Kolejną częścią uroczystości stanowiło wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej. W tym roku, do grona Kawalerów Krzyża PRO MARI NOSTRO dołączył kpt. ż. ś. mgr Mariusz PIELACIŃSKI – armator Żeglugi Płockiej. Aktu dekoracji dokonał kadm. Kazimierz GŁOWACKI, któremu asystował kmdr Damian WILCZYŃSKI – reprezentujący wadm. Krzysztofa JAWORSKIEGO oraz kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ.

Tradycyjnie, w trakcie obchodów w Modlinie, miał miejsce Apel Pamięci, który odczytał nestor nawigatorów żeglugi śródlądowej z Płocka kpt. ż. ś. Stanisław FIDELIS. Przy łoskocie werbli w wykonaniu sygnalistów z Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR, prowadzący przywołał pamięć marynarzy, którzy wsławili się, jako patrioci i obrońcy Kraju. Apel Pamięci zakończyło odegranie przez sygnalistów OR LMiR sygnału Hasło Wojska Polskiego,

Ważnym elementem uroczystości była modlitwa i intencji poległych marynarzy, którą przed składaniem wieńców i wiązanek kwiatów odmówili ks. kan. dr Waldemar KRZYWIŃSKI – Kapelan Krajowy LMiR, ks. kan. Andrzej REDMER – Dziekan Dekanatu Zakroczymskiego oraz ks. kan. Janusz NAWROCKI – proboszcz Parafii p. w. Św. Barbary w Modlinie Twierdzy.

Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym, poszczególne delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed miejscem pamięci narodowej w Modlinie.
W imieniu władz miasta Nowy Dwór Mazowiecki, kwiaty złożył Burmistrz Jacek KOWALSKI. W imieniu Marynarki Wojennej kadm. Kazimierz GŁOWACKI , kmdr Damian WILCZYŃSKI i kmdr ppor. Stanisław TOPOL. W imieniu OM LMiR, kwiaty założyli
kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI, kpt. ż. ś. Stanisław FIDELIS oraz Sekretarz OM mgr Hanna POTAPOWICZ. Stowarzyszenie WIS-WAR LMiR reprezentowali komandor Waldemar BYTNER oraz kpt. ż. ś. Tomasz SKUDNIEWSKI.
W imieniu społeczności Nowego Dworu Mazowieckiego w składaniu wieńców i wiązanek kwiatów uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim z Panią Dyrektor Ewą RUDNICKĄ. Obecny był również Dyrektor Muzeum Kampanii Wrześniowej Twierdzy Modlin Pan Michał GOLAK.  Obecne były poczty sztandarowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz instytucji oświatowych.

Po złożeniu kwiatów, sygnaliści z OR LMiR odegrali sygnał Śpij Kolego.  W tym roku, nad prawidłowym przebiegiem służby sygnalistów, nadzór sprawował st. bsm. Maciej JASTRZĘBSKI.

Następnymi punktami programu Modlińskich uroczystości była msza św.w intencji Ojczyzny i Obrońców Twierdzy Modlin w kościele p.w. św. Barbary w Modlinie Twierdzy , przemarsz pod Pomnik Obrońców Modlina, Apel Pamięci , salwa honorowa, złożenie wiązanek kwiatów. Ostatnim punktem był piknik militarny.

Wykonawca: