Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

W hołdzie marynarzom i ułanom poległym na Ziemi Rzekuńskiej w roku 1920. Obchody w roku 2022

Coroczne obchody Rocznicy Bitwy Warszawskiej – w historii wojskowości osiemnastej ważnej batalii decydującej o losach świata – mają swoje miejsce w Rzekuniu k. Ostrołęki, gdzie w heroicznych zmaganiach z najeźdźcami spod znaku czerwonej gwiazdy poległo 53 marynarzy i ułanów, którzy zostali pochowani na lokalnym cmentarzu parafialnym. Szczególny udział w walkach na Ziemi Rzekuńskiej mieli marynarze I Batalionu Pułku Morskiego oraz ułani z II Pułku Ułanów Grochowskich.

Wydarzenia upamiętniające czyn bojowy bohaterów, w tym roku trwały dwa dni. W sobotę, 20 sierpnia miał miejsce Piknik Militarny z pokazem kawaleryjskim i inscenizacją oraz występami zespołów artystycznych i innymi atrakcjami. Specjalną rolę w rzeczonym pikniku miała 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, która zaprezentowała swój sprzęt
i wyposażenie, co cieszyło się sporym zainteresowaniem uczestników wydarzenia.  Natomiast, w niedzielę 21 sierpnia, w tamtejszym Kościele p. w. Najświętszego Serca Jezusowego, została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyny i Poległych Bohaterów, miał miejsce przemarsz na Cmentarz Parafialny oraz Apel Pamięci i składanie wieńców
i wiązanek kwiatów przez uczestniczące delegacje.

Na niedzielne uroczystości przybyli miedzy innymi: Minister Arkadiusz CZARTORYSKI – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gen. broni pil. Jan ŚLIWKA – Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w latach 2016–2021, gen. dyw. pil. Dariusz MALINOWSKI – Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk Leszek IWANIEC – Dowódca Garnizonu Ostrów-Komorowo, ppłk Dariusz ZDROJEWSKI – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostrołęce, dr inż. Stanisław KUBEŁ – Starosta Ostrołęcki, mgr Jerzy DZIEWIRSKI – historyk-regionalista. oraz mgr Bartosz PODOLAK – Wójt Gminy Rzekuń, gospodarz uroczystości. Jak każdego roku, na uroczystość przybył poczet sztandarowy Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej RP, oraz wojskowa kompania honorowa ze sztandarem 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego z Komorowa. Przybyli ułani z grupy rekonstrukcyjnej 5 Pułku Ułanów Zasławskich z por. k. o. Janem GRZYBEM. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrołęki pod dowództwem kapelmistrza Zenona BROŻYNY.

W tegorocznych uroczystościach w Rzekuniu brała również udział znaczna delegacja Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej: W wydarzeniu uczestniczyli: kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ – Prezes OM LMiR, kmdr Józef KOWALEWSKI i kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI – V-ce Prezesi, mgr Hanna POTAPOWICZ – Sekretarz, kpt. ż. w. Andrzej KRAWCZYK – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OM LMiR oraz por. ż. ś. Marianna PEILACIŃSKA – Członek Zarządu. Natomiast, Warszawskie Koło LMiR WIS-WAR
oraz Yacht-Klub Polski reprezentował komandor Waldemar BYTNER.

Liturgia w Kościele w Rzekuniu została odprawiona przez Jego Ekscelencję dr Tadeusza BRONAKOWSKIEGO – Sufragana Diecezji Łomżyńskiej oraz ks. kan. Krzysztofa GÓRSKIEGO – Proboszcza Parafii. W homilii, Ks. Biskup zaakcentował elementy aksjologiczne – chrześcijaństwa i patriotyzmu, które były niezwykle istotne w budowaniu morale i ducha bojowego żołnierzy walczących w tych niezwykle trudnych dla Polski czasach. Sufragan odniósł również do realiów życia w obecnej sytuacji kraju – z punktu widzenia Kościoła Katolickiego w RP.

Po nabożeństwie, uczestnicy przemaszerowali na miejsce pochówku żołnierzy, gdzie odbył się Apel Pamięci i oddano salwę honorową. Po wykonaniu przez trębacza sygnału HASŁO WOJSKA POLSKIEGO, poszczególne delegacje złożyły kwiaty na grobach bohaterów. Oprócz głównego pomnika poległych marynarzy i ułanów, istotne znaczenia ma również grób kpt. mar. Władysława GALIŃSKIEGO – Kawalera Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI V Klasy, uczestnika walk w roku 1920, zmarłego w roku 1940 po aresztowaniu przez Gestapo. Nagrobek oficera wykonany z piaskowca znajduje się na lewo od głównego miejsca pamięci. Na ten fakt, zwróciła uwagę Sekretarz OM LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ. Na grobie kapitana również zostały złożone kwiaty.

Uroczystość patriotyczno-religijna z dnia 21 sierpnia 2022, stanowiła okoliczność, by zasygnalizować zbliżające się kolejne wydarzenie na Ziemi Rzekuńskiej. Otóż, w dniu
1 października (niedziela) w Susku Starym, będzie miał miejsce tradycyjny Bieg Marynarzy
i Ułanów
, na który zaprosili mgr Arkadiusz ZYŚK – Prezes Klubu Sportowego ARCO-LAWY – główny organizator wydarzenia oraz Pan Janusz PIEŃKOWSKI – właściciel pensjonatu ZIELONY ZAKĄTEK, miejsce tradycyjnie stanowiące bazę organizacyjno-logistyczną wydarzenia. Po obchodach w Rzekuniu, grupa uczestników z Okręgu Mazowieckiego LMiR, z Panami Generałami oraz Dowódcą Garnizonu została zaproszona
do ZIELONEGO ZAKĄTKA przez właściciela obiektu, tak, aby zwiedzić obiekty historyczne oraz tablice pamiątkowe dedykowane najwybitniejszym Polakom, które zostały odsłonięte 15 września 2021 (pisaliśmy o tym na poprzednich stronach Internetowych
OM LMiR). Jako ciekawostkę, należy wymienić neoklasycystyczny dwór znajdujący się na terenie majątku, który był zdewastowany w latach 70-tych i 80-tych, a obecnie, wielkim nakładem sił i środków, poddawany jest renowacji. Właściciel pragnie, by po odbudowie
i adaptacji, obiekt służył, nie tylko dla celów komercyjnych, ale również, stanowił element dziedzictwa historycznego Ziemi Rzekuńskiej.

MW – 21.08.2022r

Wykonawca: