Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

WROCŁAW – DZIEŃ MARYNARZA RZECZNEGO 2022

W dniach 2-4 lipca 2022, we Wrocławiu, zorganizowane zostały, po raz czwarty, obchody święta, które upamiętnia czyn bojowy marynarzy Flotylli Pińskiej w bitwie pod Horodyszczem 3 lipca 1919 r. W cyklu obchodów Dnia Marynarza Rzecznego, miały miejsce liczne wydarzenia oficjalne, parada statków na Odrze, pokazy, koncerty oraz festyny. Odbyły się pokazy służb mundurowych działających na rzekach. Zorganizowano stoiska tematyczne, bezpłatne rejsy oraz wiele innych atrakcji.

Święto o nazwie Dzień Marynarza Rzecznego powstało dla upamiętnienia starcia z flotą bolszewicką pod Horodyszczem. Historyczne fakty z roku 1919 zostały dokładnie opisane
w Rozdziale III publikacji ś.†p. kmdr prof. dr hab. Józefa DYSKANTA Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1919-1939. 3 lipca 1919 r. brawurowa akcja na akwenie Jasiołdy trzech łodzi motorowych z desantem piechoty, umożliwiła Polakom zajęcie tejże miejscowości. Uzbrojone w ciężkie karabiny maszynowe monitory rzeczne osłoniły ogniem desantujących się piechurów dowodzonych przez chor. Andrzeja BAJA. W walce z bolszewikami,  stanowiło to pierwsze znaczące zwycięstwo nowo utworzonej flotylli operującej na obecnym pograniczu Ukrainy i Białorusi. Współcześnie, święto nazwane zostało Dniem Marynarza Żeglugi Śródlądowej.

W tym roku, obchody Dnia Marynarza Rzecznego przypadły na dni 2, 3 i 4 lipca (sobota, niedziela i poniedziałek) z lokalizacją m.in. przy bulwarach Marii i Lecha Kaczyńskich oraz Xawerego Dunikowskiego. Tegoroczne święto zostało poszerzone o piknik odbywający się 2 lipca, a jego inauguracją była parada statków, licząca kilkadziesiąt jednostek, w tym MS CASTOR i MS WILGA, pływające pod banderą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Przybyli marynarze, wodniacy i  żeglarze z całego kraju, wodne drużyny harcerskie oraz liczni turyści i wczasowicze.

W sobotę 2 lipca 2022, w dniu inauguracji obchodów, uczestników powitał oraz słowo wstępne wygłosił Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu kpt. ż.  ś. dr Jan PYŚ, a następnie głos zabrał V-ce Prezes  Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą – kpt. ż. ś. dr Krzysztof WOŚ, który omówił aktualną problematykę krajowej gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej. Ten sam obszar tematyczny pojawił się w wystąpieniu Ligi Morskiej i Rzecznej, które w imieniu Prezesa LMiR kpt. ż. w. dr inż. Andrzeja KRÓLIKOWSKIEGO wygłosiła Sekretarz Okręgu Mazowieckiego LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ. W pierwszym dniu obchodów, uczestniczyli kadm. prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT – Komendant-Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z małżonką Małgorzatą oraz kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ – Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR. Obecni byli również: mgr inż. Tomasz MIEGOŃ – Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej, mgr Mariusz PRZYBYLSKI – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wody Polskie oraz kpt. ż. ś. mgr Maciej GROMEK – Dyrektor Delegatury w Warszawie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

W niedzielę 3 lipca 2022, miały miejsce główne uroczystości Dnia Marynarza Żeglugi Śródlądowej. Po złożeniu przez poszczególne delegacje wieńców i wiązanek kwiatów przy Obelisku Pionierów Odry przy ul. Kochanowskiego, uczestnicy przemieścili się na Bulwar Xawerego Dunikowskiego gdzie na górnym pokładzie MS WRATISLAVIA została odprawiona msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Macieja MAŁYGĘ – Sufragana Archidiecezji Wrocławskiej oraz ks. kan. Jana KLESZCZA – Kapelana Krajowego Żeglugi Śródlądowej. W liturgii asystowało dwóch diakonów. Oprawę muzyczną mszy zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych pod dyrekcją
mjr Mariusza DZIÓBKA. Po mszy, Jego Ekscelencja pobłogosławił jednostki pływające na Odrze zacumowane w pobliżu WRATISLAVII.

Na niedzielne uroczystości przybył Minister Marek GRÓBARCZYK – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Przybyli przedstawiciele administracji państwowej, służb mundurowych i samorządów. Obecny był V-ce Prezydent Miasta Wrocław – Jakub MAZUR, Dowódca Garnizonu Wrocław płk dr Jerzy KWIKA oraz  płk Adam PRZYGODA  – Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych. Po przywitaniu zebranych przez Dyrektora UŻŚ we Wrocławiu, stosowne przemówienie wygłosił Minister GRÓBARCZYK, w którym poruszył najistotniejsze zagadnienia funkcjonowania systemu transportu w obrębie rzek i jezior w Polsce oraz omówił kwestie ekonomiczne i techniczne w gospodarce wodnej. W trakcie niedzielnej uroczystości brał również udział prof. Krzysztof KAWALEC, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział we Wrocławiu – syn marynarza Flotylli Pińskiej, który po wojnie brał udział w budowaniu zrębów wrocławskiej żeglugi śródlądowej oraz Roman KANAFOYSKI – emerytowany marynarz, wnuk dowódcy Oddziału Wydzielonego „Wisła” (Oddziału Flotylli Pińskiej) kmdr por. Romana KANAFOYSKIEGO.

Po oficjalnych wystąpieniach, istotnym elementem uroczystości było uhonorowanie osób najbardziej zasłużonych dla śródlądzia. Na podstawie decyzji Prezesa LMiR – kpt. ż. w.
dr inż. Andrzeja KRÓLIKOWSKIEGO, Medalami „Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej” wyróżnieni zostali –

Medalem Złotym:

– Krzysztof SKRZYNIARZ – Prezes Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;

– Roman KANAFOYSKI – marynarz, propagator etosu Oddziału Wydzielonego „Wisła”
MW RP z 1939 roku, wnuk dowódcy OW „Wisła” kmdr por. Romana KANAFOYSKIEGO.

Medalem Srebrnym:

– Rafał HORDEJUK – armator Żeglugi Pasażerskiej we Wrocławiu, filantrop, działacz społeczny;

– Paweł ZAPART – dyrektor Technikum Żeglugi  Śródlądowej we Wrocławiu.

Również, z okazji Święta Marynarza Żeglugi Śródlądowej, Na podstawie decyzji Prezesa Okręgu Mazowieckiego LMiR,  Honorową Komandorią PRO FLUMINIBUS POLONORUM zostały wyróżnione następujące osoby:

– Minister Marek GRÓBARCZYK – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury;

– ks. kan. mgr lic. Jan KLESZCZ – Kapelan Krajowy Żeglugi Śródlądowej;

– Jakub MAZUR – V-ce Prezydent Miasta Wrocławia;

– Piotr MARYŃSKI – Radny Rady Miejskiej Miasta Wrocławia;

– Roman KANAFOYSKI – Marynarz, propagator etosu Oddziału Wydzielonego „Wisła”
MW RP z 1939 roku, wnuk dowódcy OW „Wisła” kmdr por. Romana KANAFOYSKIEGO.

Aktu dekoracji dokonali kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT oraz kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ. Asystowała mgr Hanna POTAPOWICZ.

Należy również dodać, że zarówno kpt. Andrzej POTAPOWICZ jak i mgr Hanna POTAPOWICZ, na podstawie decyzji Kapituły, zostali wyróżnieni Pamiątkowym Medalem 90-tej Rocznicy Utworzenia Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej RP.

Finalnym akcentem uroczystości w dniu 3 lipca było opłynięcie przez grupę gości
i gospodarzy najważniejszych akwenów Wrocławskiego Węzła Wodnego. Z pokładu statku inspekcyjnego Urzędu Żeglugi Śródlądowej, uczestnicy poznali główne akweny oraz obiekty hydrotechniczne mające istotne znaczenie dla funkcjonowania WWW.  Szczegółowych informacji udzielała gościom inż. Aleksandra MOSLER – Kierownik Pionu Nadzoru nad Żeglugą UŻŚ Wrocław.

Organizatorom, partnerom oraz sponsorom należą się szczególne wyrazy uznania za sprawne przeprowadzenie i piękną oprawę lipcowych obchodów. Są one wyrazem zarówno kultury organizacyjnej jak i etosu marynarza żeglugi śródlądowej. Przesłanie, które organizatorzy pozostawili zarówno gościom oficjalnym jak i widzom to fakt, że żegluga śródlądowa jest istotnym elementem narodowego dziedzictwa i o tym należy głośno przypominać – zwłaszcza decydentom.

Wykonawca: