Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego LMiR

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Okręgu Mazowieckiego LMiR

 

           Zapraszam na posiedzenie Zarządu OM.LMiR w dniu.20.10.2021r. o godzinie 1200    w    Warszawie ul. Barbary 1 , z następującym porządkiem posiedzenia:

1 . Ustalenie terminu Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego.

2 . Obchody Święta Niepodległości na Mazowszu.

3.  Ustalenie propozycji odznaczeń na 2022r.

4 .  Sprawy wniesione.

 

 

Z ligowym pozdrowieniem

Prezes OM. LMiR

Andrzej Potapowicz

Wykonawca: