Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

Okręgi LMiR

Każdego roku, we wrześniu, Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej organizuje obchody dla upamiętnienia walk obronnych Wojska Polskiego w roku 1939, a w szczególności czynu bojowego Oddziału Wydzielonego „Wisła” – oddetaszowanej jednostki Flotylli Pińskiej MW RP. Jednostki pływające OW „Wisła” wspierały ogniem walkę oddziałów walczących w zarówno w rejonie wokół Twierdzy Modlin, jak i poza […]
więcej
W niedzielę, dnia 23 sierpnia 2020 w Rzekuniu – miejscowości położonej 5 km na wschód od Ostrołęki – miały miejsce uroczyste obchody Stulecia Bitwy Warszawskiej, których współorganizatorem był Okręg Mazowiecki LMiR.  Na Cmentarzu Parafialnym w Rzekuniu pochowanych jest 53 marynarzy z I-go Batalionu Pułku Morskiego i 18 żołnierzy z 2 Pułku Ulanów Grochowskich, którzy polegli […]
więcej
Uroczystości  100–nej rocznicy Bitwy Warszawskiej i walk Marynarzy I Batalionu Pułku Morskiego i Ułanów na Ziemi Rzekuńskiej i w Ostrołęce odbędą się w dniach 22-23.08.2020r w Rzekuniu. Dla mieszkańców Ostrołęki – wychowanych w kulcie szacunku do tradycji patriotycznych, żołnierskich będzie to wielkie wydarzenie. Ostrołęka położona na strategicznej linii Narwi,  to w przeszłości tereny przygraniczne – […]
więcej
     Wśród laureatów tegorocznej edycji Międzynarodowych Żeglarskich Nagród Szczecina jest dr Elżbieta Marszałek. Została wyróżniona Żeglarską Nagrodą Specjalną. W uzasadnieniu czytamy: „Za  wieloletnie propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Szczecina, wykorzystanie Odrzańskiego Szlaku Wodnego dla celów rekreacyjnych  i gospodarczych, za organizację imprez wodnych w tym Flisu Odrzańskiego oraz zaszczepienie młodzieży miłości do morza. Elżbieta Marszałek jest zasłużoną […]
więcej
Wykonawca: