Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

Pozostałe

Patronat honorowy Ligi Morskiej i Rzecznej jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i przedsięwzięć związanych z zagadnieniami dt. Polski Morskiej i mających znaczenie dla jej rozwoju.

W celu uzyskania patronatu honorowego LMiR nad danym wydarzeniem lub przedsięwzięciem należy złożyć do Biura LMiR/w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej w formacie pdf wniosek o objęcie patronatem honorowym LMiR. Do wniosku należy dołączyć program lub regulamin wydarzenia lub przedsięwzięcia.

Wniosek o objęcie patronatem honorowym należy złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia lub przedsięwzięcia.

Regulamin udzielania patronatów i wniosek zamieszczone są w zakładce ,,Druki do pobrania”

Wykonawca: