Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

O organizacji

Geneza

Liga Morska i Rzeczna to organizacja społeczna, której początki sięgają 1918 roku stawiająca sobie za cel propagowanie zagadnień morskich spośród społeczeństwa polskiego. Działała na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej. W okresie międzywojennym jej celem było także pozyskanie terenów pod osadnictwo lub kolonie dla Polski.

Cele statutowe

Organizacja propaguje kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości morskiej społeczeństwa polskiego jako jednej z podstaw bytu narodowego.

 

Hymn Ligi Morskiej i Rzecznej

W 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, а wraz z nią – dostęp do morza. Było to doniosłe wydarzenie w naszych dziejach. W następnym roku powstał Hymn do Bałtyku. Do słów Stanisława Rybki, oficera powstania wielkopolskiego 1918 i autora wierszy patriotycznych – muzykę skomponował słynny już wówczas twórca ,,Roty”  Feliks Nowowiejski. Utwór początkowo nosił tytuł Nasz Bałtyk – Hymn polskiej floty – op. 38 nr 3. (Później zastosowano skrócony tytuł Hymn do Bałtyku) Jeszcze przed napisaniem Roty (1910), Nowowiejski odniósł międzynarodowy sukces swoim oratorium Quo vadis (1917), które stało się najsłynniejszym oratorium w całych dziejach muzyki polskiej. Вуł on również twórcą wielu innych, hymnicznych pieśni patriotycznych.

***

Feliks NOWOWIEJSKI (1877-1946), kompozytor, organista-wirtuoz, dyrygent, pedagog, publicysta, działacz narodowy pochodzący z Warmii. Największym jego sukcesem międzynarodowym było oratorium Quo vadis (1907, wg. Н. Sienkiewicza), które stało się najsłynniejszym wśród wszystkich oratoriów kompozytorów polskich. Na trwałe weszła też do repertuaru jego opera Legenda Baityku (1924). Wśród wielu pieśni patriotycznych Nowowiejskiego największy rozgłos zdobyła Rota (1910, sł. М. Konopnickiej) i Нуmn bo Bałtyku (1919, sł. St. Rybka)

Stanisław RYBKA “Marius” (1884-1937), autor wierszy i powieści о tematyce patriotycznej, oficer powstania wielkopolskiego z 1918 roku; napisał tekst Hymnu do Bałtyku (1919 muz. F. Nowowiejskiego).

Hymnem Ligi Morskiej i Rzecznej jest pierwsza zwrotka i refren ,,Hymnu do Bałtyku”

Muzyka Feliks Nowowiejski
Słowa Stanisław Rybka ,,Marius”

Wolności słońce pieści lazur,
Łódź nasza płynie w świata dal,
Z okrętu dumnie polska flaga
Uśmiecha się do złotych fal.

Refren

I póki kropla jest w Bałtyku,
Polskim morzem będziesz ty,
Во о twe wody szmaragdowe
Płynęła krew i nasze łzy.
Во о twe wody szmaragdowe
Płynęła krew i nasze łzy.

 

Rota ślubowania członków Ligi Morskiej i Rzecznej

Składając hołd pamięci tych,

którzy w przeszłości dla Polski

na rzekach i morzu walczyli i ginęli

zręby naszej gospodarki rzecznej i morskiej budowali.

Uroczyście ślubuję:

Stać zawsze na straży polskich rzek i morza,

wartości pracy polskiej na rzekach i na morzu

nieustannie i wytrwale pomnażać,

czynem ofiarnym Polsce oraz rzekom i morzu

w każdej służyć potrzebie.

Legitymacja członkowska

Wykonawca: