Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

Morskie spotkania

W związku z inauguracją kolejnego roku akademickiego przez Akademię Morską w Szczecinie absolwenci tej uczelni i jej poprzedniczek spotkali się w minioną sobotę przy kamieniu upamiętniającym Państwową Szkołę Morską. Spotkanie było okazją do zaprezentowania nowego sztandaru szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Eksponowano go również następnego dnia na Łasztowni. Odbyła się tam uroczystość odsłonięcia tablicy z wizerunkami kapitanów żeglugi wielkiej.

Jest nadzieja, że jak tu bę­dziemy się spotykać, to odnowimy dawne przyjaźnie, może zawiąże się współpraca, a może powstanie stowarzyszenie szkół morskich Szczecina – mówił w sobotę kpt. żw. Włodzimierz Grycner, wice­przewodniczący szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Dziękował rektorowi AM prof. Wojciechowi Ślączce za uwzględ­nienie tego wydarzenia w progra­mie uroczystości uczelni. Każde takie spotkanie przypo­mina nam o tradycjach morskich miasta – podkreślił prof. Aleksan­der Walczak, byty rektor. Kapitan żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz mówił, że ludzie morza nie mogą nic robić połowicznie – prowadzić statku czy dokonać przerzucenia masy ładunków, speł­niając wielką misję cywilizacyjną. Przenosimy z jednego kon­tynentu na drugi tę legendę pol­skich szkół morskich tak doskonale kształcących – stwierdził. Prorektor ds. nauczania, dr inż. Agnieszka Deja wyraziła nadzie­ję,  że dzięki takim spotkaniom utworzy się wielka wspólnota pod auspicjami Akademii Morskiej. Z kolei kpt. ż.w. Jerzy Hajduk przypomniał, że niedawno ob­chodzono 70-lecie szkolnictwa morskiego w Szczecinie, a obecnie mija 50 lat od powołania Wyższej Szkoły Morskiej. Od 1 października uczelnia pracuje w nowej strukturze, oby się rozwijała i trwała wiecznie w naszym pięknym Szczecinie – życzył. Prezes Zachodniopomorskiego Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej Zenon Kozłowski podkreślił, że dla niego wielkim sukcesem było powołanie po raz pierwszy koła LMiR w Akademii Morskiej. Najważniejsze chyba jest to, że faktycznie staramy się kultywować tradycje i wspieramy wszystkie te inicjatywy, które z tradycją morską się wiążą – dodał prof. Arkadiusz Tomczak, prorektor ds. morskich AM. Przy pamiątkowym kamieniu, który znajduje się przed głównym budynkiem uczelni, kpt ż.w. Miro­sław Folta złożył wiązankę kwiatów od Polskiej Żeglugi Morskiej. Na spotkaniu zaprezentowano też nowy sztandar szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wiel­kiej. Był eksponowany także w nie­dzielę na Łasztowni. Na murze przy tamtejszym skwerze Kapi­tanów została odsłonięta tablica z wizerunkami kapitanów żeglugi wielkiej. Tym samym miejsce to wzbogaciło się o kolejny element morskiej ekspozycji. Na tablicy znalazło się ponad 160 zdjęć kapitanów żeglugi wiel­kiej. Odsłonili ją sami kapitanowie, a także studenci Akademii Morskiej w Szczecinie.

Skwer Kapitanów ma cha­rakter informacyjny i eduka­cyjny. Ustawione tam tablice przedstawiają historię żeglugi w regionie, Flisu Odrzańskiego, a także sylwetki kapitanów że­glugi wielkiej, zarówno żyjących, jak i tych, którzy odeszli już na wieczną wachtę. Stoi też maszt, a obok niego ekspozycja „statek”, na którą składają się kotwice, winda kotwiczna, śruba okrętowa i kluza kotwiczna. Na zabytkowym murze przy skwerze są m.in. tablice przedstawiające historię statków Polskiej Żeglugi Morskiej oraz mapy, na których pokazano Odrzańską Drogę Wodną.

Organizatorem niedzielnej uroczystości był szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej oraz firma CSL Internationale Spedition, a pomysłodawcą – kpt ż.w. Włodzimierz Grycner. – To jest nauka morza i nauka kultury morskiej, tak ważna dla Szczecina i dla całego naszego regionu – mówi o ekspozycji na skwerze kapitan Grycner.

Elżbieta KUBOWSKA

Wykonawca: