Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

Rondo Ligi Morskiej I Rzecznej w Warszawie

W 2008 roku z okazji 90 – rocznicy Ligi Morskiej i Rzecznej w Dzielnicy Białołęka na Osiedlu Nowodwory u zbiegu ul. Światowida i ul. Hanki Ordonówny, dzięki przychylności władz Miasta Stołecznego Warszawy oraz Dzielnicy Białołęka, wybudowano rondo komunikacyjne, które nazwane zostało rondem Ligi Morskiej i Rzecznej. W rejonie ronda odsłonięty został pomnik Ligi Morskiej i Rzecznej.

W 2017 roku władze Warszawy zlikwidowały Rondo Ligi Morskiej i Rzecznej w Dzielnicy Białołęka zapominając powiadomić o tym fakcie Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej.

Pismem z dnia 9 kwietnia 2018 roku  działacze Ligi zwrócili się z prośbą do Prezydenta m.st. Warszawy o wskazanie nowej lokalizacji ulicy lub ronda, które można będzie nazwać imieniem Ligi Morskiej i Rzecznej.

W dniu 27 lipca 2018 roku otrzymaliśmy odpowiedź z Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, w którym, poinformowano nas że trwają poszukiwania odpowiedniej ulicy aby nazwać ją imieniem Ligi Morskiej i Rzecznej.

W dniu 28 maja 2019 roku, podczas X Sesji Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, podjęto uchwałę dotyczącą pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nazwania ronda w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy imieniem Rondo Ligi Morskiej i Rzecznej.

Przedmiotowe Rondo znajduje się w Osiedlu Marina na skrzyżowaniu ulic Wyjazd i Wyględowskiej.

W ten sposób wraca na mapę ulic m.st. Warszawy Rondo Ligi Morskiej i Rzecznej.

Wykonawca: