Trzymajmy się morza
Stanisław Staszic

Święto 5 Pułku Ułanów Zasławskich

19 września 2021 r. w Ostrołęce-Wojciechowicach odbyła się tradycyjna uroczystość Święta Pułkowego 5 Pułku Ułanów Zasławskich. W tym roku odbyła się pod nazwą: „Tradycje Oręża Polskiego – 5. Pułk Ułanów Zasławskich w 100. rocznicę przybycia pułku na stały postój do Ostrołęki”. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce oraz miasto Ostrołęka i Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Po Mszy Św. w intencji poległych poległych, zamordowanych i zmarłych żołnierzy 5 Pułku Ułanów oraz w intencji uczestników uroczystości w kościele pogarnizonowym pw. Św. Wojciecha w Ostrołęce -Wojciechowicach uczestnicy przeszli pod pomnik gdzie realizowane były kolejne, liczne punkty patriotycznego programu.

Należały do nich:

– meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości

– podniesienie flagi Polski na maszt

– powitanie uczestników

– wręczenie odznaczeń

– ślubowanie uczniów klas pierwszych o profilu wojskowym z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

– odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100. rocznicę przybycia 5 Pułku Ułanów Zasławskich na stały pobyt do Ostrołęki

– Apel Pamięci z udziałem wojska (Kompania Honorowa, orkiestra wojskowa)

– składanie wieńców i kwiatów przy pomniku

Na zakończenie uroczystości nastąpił przemarsz na tereny ZSZ Nr 2, przy ul. Czwartaków 4 gdzie odbył się Festyn Historyczny pn. „Spotkanie Czterech Pokoleń Polaków”, a w nim m. in.: pokaz musztry paradnej, uroczyste otwarcie (po remoncie) Izby Tradycji Patrona ZSZ Nr 2, Muzeum Historycznego 5 Pułku Ułanów oraz pokaz jazdy i umiejętności kawaleryjskich.

Kolejne już 30 Święto Pułkowe po II wojnie przypomniało wszystkich uczestnikom piękną historię i tradycję tej jednostki wojskowej. Pułk sformowany został w grudniu 1830 r. podczas powstania listopadowego jako Pułk 5 Zamoyskich i brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 r. w najważniejszych bitwach m. in. pod Grochowem, Wawrem i Ostrołęką. Po krótkim epizodzie z okresu wojny krymskiej prowadził zażarte boje pod koniec I wojny światowej na terenach Besarabii, a następnie w dramatycznej wojnie z Rosją radziecką gdzie stoczył sławną bitwę pod Zasławiem 23 września 1920 r. rozbijając 24 „żelazną” dywizję radziecką. Odtąd nosił nazwę 5 Pułku Ułanów Zasławskich i obchodził swe Święto Pułkowe w trzecią niedzielę września.

26 maja 1921 r. Pułk przybył do Ostrołęki pozostając tu aż do wymarszu w przeddzień II wojny światowej na front. W ciągu niemal dwudziestu lat pobytu wywarł wielki wpływ na życie mieszkańców miasta i regionu, zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej jak też społecznej. Ściśle współpracował z władzami samorządowymi Ostrołęki i powiatu oraz organizacjami społecznymi m. in miejscowym oddziałem Ligi Morskiej i Kolonialnej .Wspólnie organizowano obchody rocznicowe świąt narodowych m.in. Święto 3-Maja, rocznice bitew pod Ostrołęką, Dni Morza ,  tradycyjny piknik sierpniowy nad Narwią ( pokazy kawaleryjskie, wyścigi łodzi wiosłowych) ,we wrześniu święto pułkowe, bale charytatywne. W 1939 r. 5 Pułk walczył od pierwszego do ostatniego dnia, od 1 września do 5 października, od Myszyńca do Kocka. Odrodzony w ramach Armii Krajowej działał w Akcji „Burza”, a jeden z pododdziałów walczył w Powstaniu Warszawskim.

Uroczystość, jak co roku, zgromadziła wielu mieszkańców miasta i okolicy. Byli również goście, w tym między innymi:

– przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, który odczytał list od Ministra ON

– przedstawiciele delegatury Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego

– starosta i wicestarosta ostrołęcki

-prezydent Ostrołęki i wiceprzewodniczący Rady Miasta

-duchowieństwo, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji społecznych ,szkół, rodziny i sympatycy ułanów

 

– Okręg Mazowiecki reprezentowali: kpt. ż. ś. mgr Andrzej Potapowicz – Prezes OM LMiR, mgr Hanna Potapowicz – Sekretarz OM LMiR, członek LMiR – dr Jerzy Kijowski.

Wykonawca: